กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์จับมือท้องถิ่นควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้แก่หมา-แมวให้ได้ร้อยละ 80 ภายในเดือน มี.ค.-พ.ค.นี้ ล่าสุดฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.4 ล้านตัว

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ล่าสุดตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้แก่หมา-แมว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8.24 ล้านตัว จนถึงขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 2,492,736 ตัว ในจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม.ได้ร้อยละ 100 แล้ว คาดว่าในช่วงรณรงค์เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2561 จะฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 80 ของหมา-แมวทั่วประเทศ

ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม-20 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 38 จังหวัด ปัจจุบันเหลือ 24 จังหวัด และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อได้ที่ โทร.063-2256888

สำหรับการผ่าตัดทำหมันหมา-แมว เป้าหมาย 300,000 ตัว ขณะนี้ทำหมันไปแล้วรวมทั้งสิ้น 121,323 ตัว ทางด้านการอบรมอาสาปศุสัตว์ที่ตั้งเป้าไว้ 17,500 คนนั้น อบรมไปแล้ว 23,478 คน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้.-สำนักข่าวไทย