กรมส่งเสริมการเกษตร ขู่ห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย โทษจำคุก 3 ปี

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาดและมีราคาดีเพราะเป็นช่วงต้นฤดูกาล และทุเรียนอ่อนมีน้ำหนักผลมากกว่าทุเรียนแก่ ทำให้เกษตรกรและพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนออกมาขาย

ซึ่งทางกรมได้กำหนดมาตรการเพื่อดูแลปัญหาทุเรียนอ่อนเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ สร้างทีมเกษตรกรและหน่วยรับตรวจความสุกของทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยว,จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนอ่อนระดับอำเภอและระดับจังหวัด และการนำบทลงโทษทางกฏหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยผู้ใดหลอกลวงนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้หากปัญหาทุเรียนอ่อนในไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากจะกระทบต่อตลาดภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อตลาดส่งออก โดยในอนาคตอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยจะลดลง เนื่องจากประเทศคู่แข่งของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม และกัมพูชา มีการผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น และอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3