การกระตุ้นประสาทของเซลล์ประสาท

สถานการณ์ปกติช่องแคลเซียมในหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พวกเขามีเบรกมือในรูปแบบของโปรตีน เมื่อเราต้องการพลังเต็มที่อะดรีนาลีนจะปลดเบรกมือนี้เพื่อให้ช่องทางเหล่านี้เปิดได้เร็วขึ้นและเพิ่มพลังที่จำเป็นในการต่อสู้หรือหลบหนีจากอันตรายการค้นพบนี้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตให้ข้อมูลเชิงลึกที่อาจเป็นที่สนใจของนักวิจัยในสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสาทวิทยาศาสตร์

เนื่องจากช่องแคลเซียมที่มีแรงดันไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นประสาทของเซลล์ประสาทในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการทำงานของหัวใจช่องแคลเซี่ยมแรงดันไฟฟ้าจะถูกฝังอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ ช่องทางเหล่านี้เปิดและปิดเพื่อควบคุมการไหลของแคลเซียมไอออนเข้าสู่เซลล์ เมื่อเปิดการไหลเวียนของแคลเซียมจะเริ่มหดตัวของหัวใจ