การจัดสรรจำนวนมากเพื่อการส่งออกอย่างผิดกฎหมาย

กรมสรรพสามิตหวังที่จะเจาะรูรายได้จากภาษีในเดือนตุลาคมโดยใช้แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดปริมาณของเบียร์ที่ออกจากโรงงาน มีการติดแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในภาชนะบรรจุเบียร์เปล่าก่อนเติม เราพบว่าภาษีที่เก็บรวบรวมได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในปี 2562 ภาษีเบียร์ที่เก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 10,000 ล้านบาท

ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนไปใช้ e-stamps ซึ่งคล้ายกับรหัส QR บนภาชนะบรรจุในสายการผลิตเบียร์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวิธี e-stamp ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยสภาแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินหน้าได้ภายในสองเดือน กรมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับผู้ประกอบการและทุกคนไม่มีปัญหากับการจัดเก็บภาษีใหม่ วิธี e-stamp จะเปิดตัวภายในปีงบประมาณ 2563 และภายในเดือนตุลาคมนี้ เขากล่าวว่ากรมตรวจสอบเบียร์ยังเข้มงวดการส่งออก ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจสอบโรงงานพบว่ามีการจัดสรรจำนวนมากเพื่อการส่งออกอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่