การติดตามระดับสารตะกั่วในดิน

ปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ สำหรับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจและมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 412,000 รายในแต่ละปีปริมาณสารตะกั่วในดินนิวออร์ลีนส์ในปี 2544 เก็บตัวอย่างประมาณ 5,500 ตัวอย่างในละแวกใกล้เคียงถนนที่วุ่นวายใกล้กับบ้านและในพื้นที่เปิดโล่งรวมถึงสวนสาธารณะปริมาณตะกั่วในดินที่ลดลง 44%

ในชุมชนที่ถูกน้ำท่วมระหว่างพายุเฮอริเคนแคทรีนาในปี 2548 เช่นเดียวกับดินในชุมชนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของเขื่อนและคลื่นพายุจากนั้นนักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบตะกั่วในดินกับข้อมูลปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กซึ่งได้รับการดูแลโดยโครงการบ้านป้องกันสุขภาพของหลุยเซียน่าและโครงการป้องกันพิษตะกั่วในเด็กตั้งแต่ปี 2543-2548 และ 2554-2559 นักวิจัยพบว่าตะกั่วในตัวอย่างเลือดลดลง 64% จาก 2000-2005 เป็นระยะเวลา 2011-2016 และการลดลงของตะกั่วในดินชั้นบนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดระดับตะกั่วในเลือดของเด็ก