การทับซ้อนทางพันธุกรรมของความผิดปกติ

ความผิดปกติของสมองในคนที่มีความเสี่ยงในครอบครัวของโรคจิตเภทเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันแม้จะมีอาการและการทับซ้อนทางพันธุกรรมของความผิดปกติความคล้ายคลึงกันระหว่างโรคจิตเภทและโรคอารมณ์แปรปรวนได้นำไปสู่การวินิจฉัยที่รวมกันมากขึ้นในการศึกษาของโรคจิต แต่การค้นพบที่เน้นว่าความเสี่ยงสำหรับความผิดปกติมีผลกระทบที่แตกต่างกันในสมอง

โรคจิตเภทและโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วมีแนวโน้มที่จะทำงานในครอบครัวเป็นญาติแบ่งปันปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและการสัมผัสกับเหตุการณ์ในชีวิตที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เรามีความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้สำหรับโรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์แปรปรวนและการพัฒนาสมองญาติของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนมีปริมาณขนาดใหญ่ มาตรการที่รวมเนื้อเยื่อสมองและน้ำไขสันหลังและญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทมีปริมาณสมองน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีประวัติครอบครัวของความผิดปกติเหล่านี้