ก.คลัง เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตร้านค้าประชารัฐเรียกเก็บ VAT 7%

กระทรวงการคลัง ย้ำร้านค้าประชารัฐไม่สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้ ล่าสุดประสานกรมการค้าภายในเข้าตรวจสอบ หากพบเพิกถอนใบอนุญาตทันที

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ยืนยันว่า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากการซื้อสินค้า โดยอ้างว่า คิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ และถือว่าผิดหลักเกณฑ์ของการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ หากพบการทำผิด กรมบัญชีกลางสามารถยึดเครื่องรูดบัตร หรือ EDC คืนได้ทันที เพราะกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ออกค่าติดตั้งเครื่องเอง และให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดำเนินการ ล่าสุดได้ประสานกับกรมการค้าภายใน เข้าตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่กระทำผิดว่าอยู่ในพื้นที่ใด ซึ่งหากพบจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ทั้ง ร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และร้านค้ายังไม่จดทะเบียนจะต้องไม่ขายสินค้าเกินราคา เพราะสินค้าที่รับซื้อมานั้น ส่วนใหญ่มีการบวกเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้าอยู่แล้ว จึงไม่สามารถคิดราคาสินค้าเพิ่มกับผู้ซื้อได้อีก แต่ร้านค้าที่จดทะเบียรภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3