จลาจลเรือนจำทางเหนือบราซิล 4 แห่ง ตายแล้ว 40 คน

เกิดเหตุจลาจลในเรือนจำ 4 แห่งทางตอนเหนือของบราซิลช่วงสองวันที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตแล้ว 40 คน เป็นเหตุรุนแรงระลอกล่าสุดในเรือนจำบราซิลที่แออัดและอันตราย

ทางการรัฐอามาโซนัสแถลงว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจ และปรับยอดผู้เสียชีวิตลงจาก 42 คนเหลือ 40 คน ผู้ว่าการรัฐเผยว่า เพิ่งหารือกับรัฐมนตรียุติธรรมที่ได้ส่งกำลังเสริมมาช่วยรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องขัง 25 คน เสียชีวิตในเรือนจำแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองมาเนาส์ เมืองเอกของรัฐเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น ผู้ต้องขังอีก 15 คนเสียชีวิตในเรือนจำอีก 3 แห่งที่อยู่ภายในศูนย์เดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น หนึ่งในนั้นเป็นจุดที่ผู้ต้องขังเคยก่อจลาจลนานเกือบ 20 ชั่วโมงเมื่อเดือนมกราคม 2560 มีผู้เสียชีวิต 56 คน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า เรือนจำบราซิลเกิดเหตุรุนแรงอยู่เสมอเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง เรือนจำยังคงเป็นสถานที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สภาพภายในน่าตกใจ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นคนจน แทบไม่ได้รับการศึกษา และเป็นคนชายขอบของสังคม ประกอบกับมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อคุมอำนาจทั้งในและนอกเรือนจำ ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอีก บราซิลมีผู้ต้องขังมากเป็นอันดับสามของโลก ตัวเลขจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ที่ 726,712 คน สองเท่าของความสามารถในการรองรับผู้ต้องขังทั้งประเทศที่กำหนดไว้ที่ 368,049 คน.