จัดระเบียบลิงในพื้นที่วิกฤต 12 จังหวัด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมชาวเมืองลพบุรี มีความเห็นสอดคล้องกันถึงการสร้างนิคมลิง หรือ ย้ายลิงออกนอกพื้นที่ ตามแผนบริหารจัดการลิงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชาวบ้านอำเภอเมืองลพบุรี เห็นด้วยกับ สนช.ที่ศึกษาย้ายลิงไปอยู่เกาะ เพื่อแก้ปัญหากระทบกระทั่งระหว่างลิงกันคน แต่ขอให้มีแหล่งอาหารเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลพบุรีได้แก้ปัญหาในเบื้องต้น กำหนดจุดให้อาหารลิง ที่บริเวณข้างพระปรางค์สามยอด และด้านข้างสถานีรถไฟ พร้อมติดป้ายบอกอย่างชัดเจนในทุกจุดเพื่อลดปัญหาลิงออกมาแย่งอาหาร

เจ้าของร้านชโยวาณิช ซึ่งอยู่หน้าพระปรางค์สามยอด และให้อาหารลิงทุกวัน เพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น บอกว่า จำนวนลิงที่นี่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนตัวเห็นด้วยกับสนช.ย้ายลิงไปไว้ที่เกาะ แต่ขอศึกษาให้ดี พร้อมดูแลเรื่องอาหาร และทีมแพทย์ดูสุขภาพลิง แต่หากย้ายลิงไปแล้วปล่อยทิ้งขว้างก็ให้อยู่ที่เดิมดีกว่า

ขณะที่ชาวลพบุรีบางส่วน กังวลหากย้ายลิงจากพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬออกไปหมด จังหวัดอาจได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลพบุรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อดูลิงเป็นส่วนใหญ่ จึงขอให้ศึกษาถึงผลดี ผลเสียก่อนลงมือทำ

นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับลิงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบมากที่สุดกระจายกว่า 50 จังหวัด แต่ที่วิกฤตและสร้างปัญหาอย่างหนักมี 12 จังหวัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของลิง และ ปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมของคน ที่ชอบให้อาหาร ส่งผลให้พฤติกรรมลิงเปลี่ยนไปและเลือกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของ สนช.กำหนดแผนปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะปัญหาของลิงไม่ได้อยู่เพียงในป่าอย่างเดียว

ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯได้ควบคุมประชากรลิงโดยทำหมันเช่นเดียวกับต่างประเทศแต่ต้องใช้เวลา ส่วนแนวทางการสร้างนิคมลิงเพื่อความปลอดภัยของลิงและลดปัญหาความขัดแย้ง จำเป็นต้องศึกษาเก็บข้อมูลทางวิชาการอย่างรอบด้าน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3