ททท. ขอให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีในการส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้อ้อนวอนประชาชนทั่วไปให้เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงไฮซีซั่นเนื่องจากประเทศท่องเที่ยวตึงเครียดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผู้ว่าการททท. กล่าวว่าระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่สูงของประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวจากอเมริกาออสเตรเลียและประเทศในแถบยุโรปเข้าเยี่ยมชม

สำหรับประชาชนชาวไทยรัฐบาลอนุญาตให้หักภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและใช้จ่ายในจังหวัดหรือจังหวัดรองก่อนวันที่ 31 ธันวาคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปเยี่ยมชมเมืองทุติยภูมิททท. ได้เปิดตัวโครงการไทยไทยสามัคคีใหม่ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินได้ในขณะที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ห่างไกล แคมเปญยังหวังที่จะกระจายความมั่งคั่งในชุมชนท้องถิ่น

สำหรับกรุงเทพมหานครเขากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกในขณะที่ขอให้ประชาชนชาวไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยรอยยิ้มและความเอื้ออาทร