พนักงานพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในฝรั่งเศสผละงานประท้วง

พนักงานของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสผละงานประท้วงในวันนี้ ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ต้องปิดให้บริการ สร้างความผิดหวังให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่หวังเข้ามาชมความงามของภาพเขียนโมนาลิซาและงานศิลปะชิ้นสำคัญอื่น ๆ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์กล่าวว่า พนักงานผละงานประท้วงในวันนี้ด้วยสาเหตุที่ว่า จำนวนของพนักงานมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยผละงานประท้วง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินไป ทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ต้องปิดให้บริการในวันนี้ ทางสหภาพแรงงานกล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มากกว่า 10 ล้านคน จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 นับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา แต่จำนวนพนักงานกลับสวนทาง คือมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์กล่าวว่า จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้าชมในวันนี้