ระดับคอเลสเตอรอล

ระดับคอเลสเตอรอล การศึกษาในหนูแสดงให้เห็นว่าขิงอาจลดระดับคอเลสเตอรอล หนูกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเพิ่มคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์และไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ นักวิจัยพบว่าการให้อาหารเสริมที่มีขิงช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด อย่างไรก็ตามการวิจัยเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าขิงจะมีผลเช่นเดียวกันกับระดับคอเลสเตอรอลในมนุษย์

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด น้ำขิงสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ได้ ในการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ 12 สัปดาห์นักวิจัยได้แบ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จำนวน 2 รายออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเอา 2 กรัมผงขิงเสริมในแต่ละวันในขณะที่กลุ่มที่สองที่ได้รับยาหลอกยาเสพติด คนที่เอาขิงมีประสบการณ์ลดลงอย่างมากในการอดอาหารที่ระดับน้ำตาลในเลือด