ศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง

ประชากรน้อยกว่า 4 ล้านคนในเมืองใหญ่ทางใต้สุดของออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางใต้สุดของโลก อย่างไรก็ตามมันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่ดีติดอันดับเมืองน่าอยู่มากที่สุดในโลกเป็นเวลา 2 ปี ความเป็นตัวตนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ทำให้ผู้คนแคบลงไปในการค้นหาคำตอบโดยการวางบาร์ที่โดดเด่นของเมลเบิร์น

งานศิลปะงานเทศกาลกาแฟและอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อค้นหาสาระสำคัญที่ไม่อาจแสดงได้เมื่อไม่มีบางทีมันเป็นเมืองใหญ่ที่ดูเหมือนเล็กและนั่นเป็นเสน่ห์ของมันมากทำให้เล็กลงด้วยคำแนะนำที่ดีที่สุดของเมลเบิร์น