สทท.เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสแรกปีนื้ทรงตัว

สทท.เเถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 1/62 เผยทรงตัว เหตุเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ผู้ประกอบการกังวลฝุ่นPM 2.5 เเต่คาดการณ์ไตรมาส 2 นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น โดยรวมทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวราว 40 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี61 เสนอภาครัฐ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเเหล่งท่องเที่ยวลดมลพิษ

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (สทท.) เเถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562 เเละดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งสำรวจในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พบว่า มีดัชนีเท่ากับ 98 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกติเเละใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน สะท้อนว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีเเนวโน้มชะลอตัวเช่นกัน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีเเนวโน้มเเข็งค่าต่อเนื่องจากปลายปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานPM 2.5 ที่ยังรุนเเรงในบางพื้นที่ ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเเละกำลังซื้อที่ลดลงร้อยละ 16 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการกังวลเเละประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าปกติ เเต่คาดว่าไม่ได้ส่งผลในระยะสั้น

อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการบางส่วน ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นในไตรมาสนี้ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกง่ายการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้นเเละกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆของการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ทำให้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 40.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2561,มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.20 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.36

ส่วนในไตรมาสที่ 2 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ คาดจะมีนักท่องเที่ยว 9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ4.62 จากไตรมาส 2/2561 โดยเเบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 2.66 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31 ,กลุ่มเอเชียตะวันออก 4.03 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 เเละกลุ่มยุโรป 1.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มองว่าปัญหาที่ควรได้รับเเก้ไขเพื่อทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้น คือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตเเละทักษะภาษา รวมถึงพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยเเละสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่เเละระดับโลก การสื่อสารเเบบเชื่อมโยงระหว่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์

ส่วนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สะท้อนตรงกันว่า ควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบ การด้านรถสาธารณะในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการทำการ ตลาดออนไลน์ให้การท่องเที่ยวในเมืองรอง พัฒนาเเอพพลิเคชั่นเเละระบบฟีดเเบคระหว่างนักท่องเที่ยวเเละผู้ให้บริการ สทท.จึงเสนอให้ภาครัฐหรือรัฐบาลใหม่ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเเหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมสร้างการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ท่องเที่ยว เพื่อลดมลพิษเเละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีเเละไม่ใช่ภาษีเเละส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม ประเพณีต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการเเละประชาชนได้วางแผนล่วงหน้า