หนังสือพิมพ์เกาหลีเหนือเน้นให้ใช้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

หนังสือพิมพ์โรดองซินมุนตีพิมพ์บทบรรณาธิการระบุการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือกุญแจหลักในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ

บทบรรณาธิการเนื่องในวันครูโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ระบุว่า การแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน คือการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันกันสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสาขาดังกล่าวต่อไป

รายงานระบุว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2554 นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้ให้ความสนใจเรื่องการศึกษาและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด และระหว่างแถลงนโยบาย ก็เคยกล่าวไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง”

นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เกาหลีเหนือยังได้แก้ไขข้อความในรัฐธรรมนูญให้บัญญัติว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ” ด้วย