อินเดียเย้ยปากีสถานลดสถานะแคชเมียร์ส่งทหารหลายหมื่นคุมพื้นที่

รัฐบาลอินเดียประกาศถอนมาตรา 370 ของรัฐธรรมนูญเพื่อลดสถานะของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ จากการเป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเองสูงเหลือเพียงดินแดนสหภาพที่ยกอำนาจการตัดสินใจและบริหารต่างๆจากท้องถิ่นเข้าสู่รัฐบาลส่วนกลางที่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีนอกจากนี้ยังแยกพื้นที่ที่เรียกว่าลาดัขซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาออกเป็นดินแดนสหภาพอีกแห่งหนึ่งด้วย

คำสั่งดังกล่าวของรัฐบาลอินเดียผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้วเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ฝั่งรัฐบาล และคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆ นี้ เพราะรัฐบาลคุมเสียงข้างมากเช่นกัน หากผ่านทั้ง 2 สภาแล้ว ก็จะถูกส่งต่อให้นายราม นาท โกวินด์ ประธานาธิบดี ลงนาม เพื่อให้มีผลต่อไป ที่ผ่านมา จัมมูและแคชเมียร์ เป็นเพียงรัฐเดียวในอินเดียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การลดสถานะครั้งนี้ ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นกังวล โดยบางคนบอกว่าจะสู้ยิบตาให้ได้สถานะรัฐคืน