เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อบริษัทอ้างได้รับอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อจำหน่าย

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่ากรณีพบภาคเอกชนแอบอ้างว่าได้รับอนุญาต ให้ปลูกกัญชา จึงขอย้ำว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้การขออนุญาตผลิต น้ำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น ส่วนการนำเข้าหรือส่งออก ต้องผ่านการเห็นชอบ

อย. จึงจะสามารถดำเนินการได้ และทั้งหมดที่ขออนุญาตจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือร่วมมือกับองค์กรรัฐเท่านั้นประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้ปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท และหากเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี และปรับ 100,000 ถึง 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ