โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคเบาหวาน

ความสัมพันธ์แบบผกผันกับความน่าจะเป็นของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคเบาหวาน แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้มีความเด่นชัดน้อยกว่าในคนที่มีอาการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ มีหลายปัจจัยที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์แบบผกผันได้ จะเพิ่มความไวของร่างกายต่ออินซูลินหรือความสามารถในการลำเลียงออกซิเจน ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้อาจส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ

เนื่องจากการศึกษาใช้ข้อมูลที่รวบรวมในจุดเดียวมากกว่าหลายครั้งในช่วงหลายปี ไม่สามารถระบุได้ว่าการสัมผัสกับ PFAS ทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจลดลงหรือไม่ มันสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัส PFAS และอัตราการเกิดโรคหัวใจลดลง แต่ทีมวิจัยกำลังวางแผนการศึกษาเพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้นี้ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการศึกษาระยะยาวเพิ่มเติมใน C8 และกลุ่มคนอื่น ๆ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของระดับพื้นฐานของ PFAS ในเลือดกับความเสี่ยงที่ตามมาสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีและไม่มีโรคเบาหวาน การวิจัยดังกล่าวจะช่วยในการตรวจสอบว่าสมาคมผกผันที่สังเกตในการศึกษานี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง PFAS และการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจ